EXFA Europe 

Naturvårdsbränning/Eftersläckning

NATURVÅRDSBRÄNNING


EXFA Europe erbjuder:

- Bränningsplan

- Bränningsledare

- Tändningsledare

- Släckpersonal (utrustning)

- Eftersläckning


- Skyddsavbränning vid större bränder


- Samordnare samt släckpersonal till privata markägare och

  skogsbolag vid eftersläckning av skogsbrandKONTAKTA OSS PÅ 070 6788609