EXFA Europe 

SKOGSBRANDSCENTRUM

AVTAL OM SAMORDNARE


Markägare erbjuds möjlighet att teckna avtal om samordnare som kordenerar eftersläckningsarbetet i samråd med (Räddningstjänst-Försäkringsbolag-Markägare) vid skogsbrand.

För mer information vänligen kontakta oss