EXFA Europe 

Skogsbrandssläckning/Eftersläckning

Om oss

Efter många år inom kommunal räddningstjänst som räddningsledare och räddningschef har jag upplevt ett stort behov av personal för övertagande av ansvar samt bevakning eftersläckning och samordning när den kommunala räddningsledaren lämnar över till markägaren efter en skogsbrand.

Med den erfarenheten har jag startat upp denna verksamhet för att biträda markägare med extern yrkesutbildad personal för ett professionellt utförande av uppdraget.