EXFA Europe 

Skogsbrandssläckning/Eftersläckning

När åtgärdsplan saknas erbjuder EXFA upprättande av plan för bevakning och eftersläckning.

Åtgärdsplanen skall upprättas innan en inträffad incident och skall vara uppdaterad varje vår vilket kan ske genom EXFA.

Om åtgärdsplan saknas och hjälp med denna önskas, kontakta oss.