EXFA Europe 

Skogsbrandssläckning/Eftersläckning

EXFA erbjuder möjlighet att teckna avtal om samordnare för eftersläckningsarbetet, samordnaren skall redan under släckningsarbetet komma i kontakt med den kommunala räddningsledaren för information som kan påverka eftersläckningen och påbörja planeringen med berörd personal i åtgärdsplanen.