EXFA Europe 

Skogsbrandssläckning/Eftersläckning

Avtal om samordnare kan tecknas med EXFA som vid överlämnande från den kommunala räddningsledaren till markägaren när branden anses släckt övertar ansvaret för bevakning och ev. eftersläckning.

Avtalet omfattar ledning samt samordning av bevakningspersonal och stabsorganisation.

Vid många privata markägare i området kan samordning bli nödvändig i ett tidigt skede, vi kan då redan under pågående brand verka som markägarens samordnare mot den kommunala räddningstjänstens räddningsledare.

Som samordnare verkar personal med lång erfarenhet från kommunal räddningstjänst som (Styrkeledare – Insatsledare – Räddningsledare).

Samordnare medverkar vid överlämnande från kommunal räddningsledare till markägare för information samt informerar sig under pågående insats om viktig information från den kommunala räddningsledaren inför eftersläckningsarbetet.